Historie

Náš klub má víc jak padesátiletou tradici. V padesátých letech minulého století, vznikl turistický kroužek ve škole. Vedla jej paní učitelka Hoštičková z Klatov. V průběhu dalších let se utvořil Klub českých turistů Nýrsko, zakladateli byl panové Steiner, Terzl, Pulánek a Brada. Činnost byla pestrá, účast na orientačních závodech, nebo turistických vycházkách. Oblíbené byly, dálkové pochody a turistické srazy. Klub pořádal mnoho let Jarní pochod Šumavou, později podzimní pochody. Měli jsme také zástupce na celostátních etapových pochodech a srazech.

V současnosti je dlouholetým předsedou klub pan Josef Mayer